Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 

Kaavat

Kaavoituksella suunnitellaan alueiden käyttöä tämän päivän ja etenkin tulevaisuuden tarpeita varten. Tavoitteena on hyvän, rikkaan ja toimivan elinympäristön rakentaminen. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kaavojen valmisteluun.

Kaavojen laatiminen ja rakentamisen ohjaus  perustuu maankäyttö- ja  rakennuslakiin. Yleiskaavalla ohjataan  asemakaavoitusta ja rakentamista  yleispiirteisellä tasolla.  Asemakaavoituksella suunnitellaan alueiden  käyttöä  yksityiskohtaisemmin.

Virroilla kaavoituksen painopiste on tällä hetkellä yritystonttien tuottamisessa sijainniltaan vetovoimaisille paikoille pääteiden varsille.

Asuntorakentamiseen on tarjolla monipuolinen valikoima  tontteja keskustaajamasta ja Killinkoskelta sekä myös maaseudulta. Tarjolla on tontteja  luonnonkauniissa ympäristössä tasamaalla tai rinteessä, osa  järvinäköaloin.

Vireillä olevat kaavat:

 
Seinäjärven ranta-asemakaavan muutosehdotus Purulankulman asemakaavaehdotus nähtävänä Koulukeskuksen alueen asemakaavan muutos käynnistetty Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikaa on pidennetty Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos nähtävänä Kotiniemen asemakaava
 

Voimassa olevat kaavat

Kaavayhdistelmä. Asemakaavojen PDF-dokumentit tulevat näkyville vastaavaa kaava-aluetta klikkaamalla. Lisätietoja löytyy kaavayhdistelmän Info-kuvaketta klikkaamalla.

Voimassa olevat osayleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavatlöytyvät PDF-muodossa täältä.

Rieskaniemen ranta-asemakaavan muutos on tullut voimaan 17.8.20917.

Virtain keskustaajaman osayleiskaava on tullut voimaan 21.9.2017.

Eteläportin asemakaava ja kaavan muutos on tullut voimaan 11.1.2018

Ilmoitus asemakaavojen voimaantulosta 12.4.2018

Seuraavat Virtain kaupunginvaltuuston 19.2.2018 hyväksymät kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella:

- Puukkoniemen asemakaava

- Maijalan ranta-asemakaava

- Oikan ranta-asemakaava


Hyväksytyt kaavat

Purulankulman asemakaava hyväksytty

Virtain kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.6.2018 hyväksynyt Purulankulman asemakaavan. Kaavan hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10.7.2018 mennessä.

Hyväksymispäätös ja hyväksytty kaava ovat nähtävänä muutoksenhakuajan päättymiseen saakka kaupungintalon kirjaamossa sekä tämän ilmoituksen yhteydessä.

asemakaavakartta.pdf 

kaavaselostus.pdf

liite-1-asemakaavan seurantalomake.pdf

liite-2 oas.pdf

liite-3-kaavakartta ja maaraykset.pdf

liite-4 muistio aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta.pdf

liite-5 lausunnot kaavaluonnoksesta.pdf

liite-6 vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin.pdf

liite-7 lausunnot kaavaehdotuksesta.pdf

liite-8 vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin.pdf


Someron ranta-asemakaava hyväksytty

Virtain kaupunginvaltuusto on 9.9.2018 (§ 27) hyväksynyt Someron ranta-asemakaavan. Kaavan hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 2.7.2018 mennessä. 

Hyväksymispäätös ja hyväksytty kaava ovat nähtävänä muutoksenhakuajan päättymiseen saakka kaupungintalon kirjaamossa sekä kaupungin internet-sivuilla www.virrat.fi.

31.5.2018 Kaupunginhallitus

kv-paatos-07052018.pdf

kaavakartta-osa-1ja-2.pdf

kaavakartta-osa-3.pdf

kaavaselostus2118260650.pdf

luontoselvitys1210596869.pdf

kartta-luontoselvitykseen.pdf

pirkanmaan-ely-keskuksen-lausunto.pdf

kaavan-laatijan-vastine-lausuntoihin.pdf

osallistumis-ja-arviointisuunnitelma.pdf


Kaavoituskatsaus


KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2017-2021

 

Me palvelemme

Arto Nummijärvi
kaavoitusarkkitehti
puh. 03 485 1250
arto.nummijarvi@virrat.fi

Leena Akkala
kiinteistösihteeri
puh. 03 485 1257
leena.akkala@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 07.06.2018