Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 

Rakennuksen purkaminen

Asemakaava-alueella rakennuksen tai sen osan purkamiselle on haettava  purkamislupa. Asemakaava-alueen ulkopuolella purkamisesta on tehtävä  ilmoitus rakennusvalvontaviranomiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita jos kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa jonka yhteydessä purkaminen on käsitelty.

Lomake purkamisilmoituksen tekemiseen tai purkamisluvan hakemiseen. Purkaminen voi vaatia myös naapurien kuulemisen. Tämän voi varmistaa rakennusvalvontatoimistosta.

Purkamistyön valmistuttua rakennusvalvontaan on toimitettava:

 

Ota yhteyttä

Hannu Huhtala
Rakennustarkastaja
puh. 03 485 1252
hannu.huhtala@virrat.fi

Anita Rautalahti
Lupavalmistelija
puh. 03 485 1251
anita.rautalahti@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.01.2018