Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

 
 

Pohjavedet

Pohjavettä on Suomessa lähes kaikkialla maa- ja kallioperässä.Pohjaveden saatavuus ja laatu vaihtelevat maa- ja kallioperän ominaisuuksien johdosta hyvinkin paljon. Laatuun voivat vaikuttaa myös merkittävästi yhdyskuntien, teollisuuden, maatalouden ja muiden ihmisen toimintojen aiheuttamat päästöt ja maaston muokkaus. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa yleensä hyvälaatuista ja kelpaa jopa sellaisenaan talousvedeksi. Ympäristönsuojelulaissa kielletään pohjaveden pilaaminen. Pohjavesialueet luokitellaan nykyisin I luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja II luokkaan (vedenhankintaan soveltuva alue).

Alla on tarkempaa tietoa Virtain kaupungin pohjavesialueista sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.

Pohjavesialueet

Yleiskartat

Pohjavesialue näkyy vaaleanvioletilla värillä alla olevissa kartoissa.

Tarkemmat kartat

Alla olevissa kartoissa sisempi viiva on pohjaveden muodostumisalueen raja ja ulompi viiva suojavyöhykkeen raja.

Aineiston lähde: Oiva ympäristö- ja paikkatietopalvelu, aineiston latauspvm 14.9.2009.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Virtain pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistui joulukuussa 2010. Suunnitelma on luettavissa tästä (pdf). Suunnitelma koskee niitä pohjavesialueita, joilla on oma ottamo.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.01.2018