Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

jarvimaisema2019109950.jpg
 
 

Virtain vapaa-ajan asukastoimikunnan säännöt


Toimikunnan nimi ja kotipaikka

Toimikunnan nimi on Virtain vapaa-ajan asukastoimikunta ja sen kotipaikka on Virtain kaupunki.


Toiminta-ajatus ja tehtävät

Toimikunta toimii vapaa-ajan asukkaiden ja etätyötä tekevien yhteistyöelimenä Virtain kaupungin eri toimielinten, luottamushenkilöiden ja yksityisten kaupunkilaisten ja kyläyhdistysten välillä. Toimikunta on poliittisesti sitoutumaton.

Tehtävät:

  • Tekee esityksiä ja aloitteita kaupungin päättäviin elimiin
  • Edistää kaupungin ja yritysten sekä kylien tiedottamista vapaa-ajan asukkaille
  • Loma- ja vapaa-ajan asumisen kehittäminen Virroilla yhteistyössä kaupungin ja yrittäjien sekä kylien kanssa


Toimikausi

Toimikunnan toimikausi kestää kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi ajallisesti 1.8. - 31.7.


Jäsenet

Toimikunnan jäsenet valitaan kaupungin järjestämässä kesätapahtumassa (1/vuosi).

Toimikunnan muodostavat 8-10 henkilön ryhmä vapaa-ajan asukkaista ja Virtain kaupungin valitsemat kaksi jäsentä sekä edustaja Virtain yrittäjistä. Toimikunnan jäsenille valitaan varahenkilöt (ei henkilökohtaiset).

Toimikunnan jäsenistöehdokkaiksi voivat liittyä Virtain kaupungin alueella vaikuttavat henkilöt, jotka viettävät loma-, vapaa- ja/tai eläkeaikaansa Virroilla sekä ne jotka tekevät etätöitä Virroilla. Kotipaikan tulee olla muualla kuin Virroilla. Jäsenet edustavat mahdollisuuksien mukaan Virtain eri kyläkuntia.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Virtain kaupunki osoittaa toimikunnalle sihteerin, joka toimii toimikunnan yhteyshenkilönä.

Kaupunginhallitus osaltaan hyväksyy toimikunnan säännöt.


Kokoukset

Toimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta.

Virtain kaupungin osoittaa kokous- ja kokoontumistilat ja maksaa niistä aiheutuneet kustannukset sekä toimikunnan kokousten- ja kokoontumisien ilmoituskulut.


Taloudellinen toiminta

Jäsen- tai muita maksuja ei kerätä eikä muutenkaan harjoiteta taloudellista toimintaa. Toimikunta ei ole oikeutettu tekemään taloudellisia sitoumuksia.


Matkakulut

Toimikuntaan valituille jäsenille korvataan matkakulut Suomen valtion rajojen sisällä kertyneet kokousmatkakilometrit kaupungin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Muita matka- ja ym. kuluja Virtain kaupunki ei korvaa.


Muut säännökset

Muutoin toimikunnan toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.01.2018