Tekstikoko aA

Terveys- ja sosiaalipalvelut

img-20171220-181243-resized-20171221-0836477171028371699.jpg
 
 

Vanhusten sosiaalipalvelut

Ikääntyneille suunnattujen palvelujen tarkoituksena tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.

Tavoitteena on, että ikääntyvä ihminen voi elää hyvän elämän omassa kodissaan tai asumispalvelussa. Laitoshoitoa (vanhainkotihoito) järjestetään sitä tarvitseville.

Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueella ikäihmisten kotihoidon toteuttaa Keiturin Sote Oy.

Ikääntyneiden ohjausta ja neuvontaa saa palveluneuvonnasta ja asiakasohjaajalta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 21.12.2017