29.11 2017 Haetaan erityisluokanopettajaa yläkoululle

VIRTAIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMI HAKEE UUDELLEEN

 

yläkoululle erityisluokanopettajaa ajalle 8.1.2018-2.6.2018.

Tehtävä on Virtain kaupungin virkasuhde, jonka palkkauksessa sekä muissa ehdoissa noudatetaan Kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Tehtävään valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksi saannista.

Lisätietoja tehtävästä antaa sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja rehtori Pirjo-Liisa Rouniola, p. 044-7151430, pirjo-liisa.rouniola@virrat.fi.  Kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan kelpoisuuden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen torstaihin 21.12.2017 klo 15 mennessä koulutoimistoon osoitteella Virtain kaupunki, Koulutoimisto, PL 85, 34801 VIRRAT.


Virrat 29.11.2017

Sivistyslautakunta