10.07 2017 Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos nähtävänä (nähtävilläoloaikaa on pidennetty)

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos nähtävänä (nähtävilläoloaikaa pidennetty) 

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos on julkisesti nähtävänä 7.7-16.8.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi.

Kaupungintalon ollessa suljettuna 17.7. –28.7.2017 asiakirjat on nähtävillä Virtain kaupungin kirjastossa (Mäkitie 2) kirjaston aukioloaikana.

13.7.2017
KaupunginhallitusNallelan peltoalueen asemakaavaluonnos nähtävänä

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos on julkisesti nähtävänä 7.7-20.7.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi.

Kaupungintalon ollessa suljettuna 17.7. –28.7.2017 asiakirjat on nähtävillä Virtain kaupungin kirjastossa (Mäkitie 2) kirjaston aukioloaikana.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Mielipide tulee esittää kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Nallelan peltoalueen asemakaava-alue sijaitsee Virtain keskustaajamassa pääosin kantatie 66:n Siekkisentien ja Ahjolantien rajaamalla alueella.

6.7.2017
Kaupunginhallitus

Ilmoitus kaavaluonnoksen Nallela nähtävänäolosta.pdf
Kaavakartta.pdf
Kaavaselostus.pdf
Liite 1, Asemakaavan seurantalomake.pdf
Liite 2, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite 3, Kaavakartta ja määräykset.pdf
Liite 4, Muistio viranomaisneuvottelu.pdf
Liite 5, Luontoselvitys.pdf
Liite 6, Maaperätutkimus.pdf