04.07 2017 Rieskaniemen ranta-asemakaavan muutos hyväksytty

Rieskaniemen ranta-asemakaavan muutos hyväksytty

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi Rieskaniemen ranta-asemakaavan muutoksen kokouksessaan 28.6.2017 § 257. Kaavan hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 9.8.2017 mennessä.

Hyväksymispäätös ja hyväksytty kaava ovat nähtävänä valitusajan päättymiseen saakka kaupungintalon kirjaamossa, sekä kaupungin internet-sivuilla www.virrat.fi.

Kaupungintalon ollessa suljettuna 17.7. – 28.7.2017 asiakirjat on nähtävillä Virtain kaupungin kirjastossa (Mäkitie 2) kirjaston aukioloaikana.

6.7.2017
Kaupunginhallitus

Kuulutus kaavan Rieskaniemi hyväksymisestä.pdf
Kaavakartta.pdf
Kaavaselostus.pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf