12.10 2017 Stipendit 2017 sekä liikuntatoiminnassa ansioitunut henkilö

Virtain kaupungin sivistyslautakunnan liikuntatoimen

STIPENDIT 2017
Ehdotukset stipendisäännöstön mukaisten stipendien saajiksi on toimitettava valmistelua varten liikuntatoimistoon. Stipendien jakoperusteina ovat urheilijan tai valmentajan menestyminen SM ja PM tasolla. Lisäksi harkinnan mukaan jaetaan kannustusstipendejä.

LIIKUNTATOIMINNASSA ANSIOITUNUT HENKILÖ
Ehdotukset liikuntatoiminnassa ansioituneesta henkilöstä on toimitettava valmistelua varten liikuntatoimistoon. Palkinnon saaja voi olla toimitsija, talkoohenkilö, yrittäjä ym. aktiivinen

henkilö joka on omalla työpanoksellaan ja toiminnallaan vienyt virtolaista liikuntatoimintaa eteenpäin, kannustanut virtolaisia liikunnan harrastamiseen ja esimerkillään edistänyt terveitä elämäntapoja.

Molempien osalta ehdotukset on toimitettava liikuntatoimistoon 31.10.2017 klo 12 mennessä maininnalla Stipendit 2017 tai Liikuntatoiminnassa ansioitunut henkilö, PL 85, 34801 Virrat tai sanna.vilen@virrat.fi

Sivistyslautakunta