Tekstikoko aA

Vapaa-ajan palvelut

  • img-49781489436392.jpg
  • img-4989.jpg
  • img-49851479889644.jpg
 
 

Maksut ja korvaukset

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksut alkavat kertyä heti eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksu on 0,20 € / laina / kalenteripäivä, enintään 5 € / laina.

HUOM! Lisäksi voi kertyä mahdollisia palautuspyyntömaksuja (1€ /palautuspyyntö)

Myöhästymismaksua ei peritä lasten ja nuorten aineistosta. Palautuspyyntömaksut kertyvät kuitenkin normaalisti.

Kirjastoautosta lainatusta aineistosta myöhästymismaksut alkavat kertyä kahden viikon kuluttua eräpäivästä.


Palautuspyyntömaksut

Palautuspyyntömaksu on 1 € / kpl.

Varatusta aineistosta palautuspyyntö lähetetään heti eräpäivän jälkeen.

Jos aineistosta ei ole varausta:

1. palautuspyyntö lähetetään 7 vrk kuluttua eräpäivästä.
2. palautuspyyntö lähetetään 21 vrk kuluttua eräpäivästä.
3. palautuspyyntö lähetetään 35 vrk kuluttua eräpäivästä.

Kirjasto lähettää palauttamattomista lainoista kolme palautuspyyntöä. Mikäli asiakas ei kehotuksista huolimatta palauta lainoja, siirtyy asia laskutukseen. Jos laskun saanut asiakas ei palauta lainojaan tai korvaa niitä, asia siirtyy kunnan käyttämän perintätoimiston hoidettavaksi.


Lainauskielto

Lainausoikeuden menettää, mikäli maksamattomia maksuja on 20 € tai enemmän. Lainauskielto on voimassa kaikissa PIKI-kirjastoissa, kunnes maksut on hoidettu.


Kirjastokortti

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Uusi kortti kadonneen tai turmeltuneen tilalle maksaa 2 €.


Varausmaksu

Varausmaksu maksetaan varattua aineistoa noudettaessa. Seutuvarausmaksu muista PIKI-yhteisjärjestelmän kirjoista 2 € / varaus. Ruoveden tai Virtain kirjaston omaan aineistoon tehdyt varaukset ovat maksuttomia. Varausmaksua ei liioin peritä Virrat-Ruovesi kirjastoauton aineistosta.


Noutamattoman varauksen maksu

Noutamattomasta varauksesta peritään 1 € /varaus. Maksua ei kuitenkaan peritä lasten ja nuorten aineistosta eikä seutulainojen noutamatta jättämisestä.


Kaukopalvelutilaus

4 € / tilaus + lähettäjäkirjaston/arkiston mahdollisesti perimä maksu. Pohjoismaihin kohdistuvista tilauksista peritään lisäksi 10 € / tilaus.


Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta perittävät korvaukset

Asiakas tuo uuden kappaleen kadonneen/vahingoittuneen tilalle tai maksaa voimassa olevan korvaushinnan sekä korvaa aineiston huonoon kuntoon saattamisesta aiheutuneita kuluja 2 € / kpl.

Kadonnutta tai vahingoittunutta videokasettia, CD-ROM-levyä, DVD-levyä tai konsolipeliä ei voi korvata uudella vastaavalla. Näiden aineistojen korvaus katsotaan tapauskohtaisesti.

HUOM! Korvaushintoja ei makseta takaisin vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.


Muut maksut

kopiot A4, mustavalkoiset
0,20 € / valotus
kopiot A3, mustavalkoiset
0,40 € / valotus
kopiot A4, värilliset
0,50 € / valotus
kopiot A3, värilliset
1 €
tulosteet asiakaskoneilta
0,20 € / sivu (yksipuoleinen mustavalkotulostus)
skannaus asiakkaan sähköpostiin
maksuton
muovikassit
0,20 €
koulu- ja oppikirjojen muovitus
0,50 € / kpl
laminointi
0,50 € / A4, 1 € / A3


poistettu aineisto

kirjat ja sarjakuvat
0,50 €
lehdet
0,20 €
CD/DVD
1 €

Virtain kirjastossa maksut voi suorittaa käteisellä tai kortilla.

 
 
 

Sivua päivitetty: 10.08.2018